ελια

Σεμινάριο επιμόρφωσης στο Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου

20 Νοεμβρίου 2015 – Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου στα Χανιά  διοργανώνει ημερίδα – σεμινάριο επιμόρφωσης την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου και ώρα 9:30 στην αίθουσα του Ινστιτούτο Ν. Ψυλλάκης.

Η ημερίδα θα περιλαμβάνει τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

 • Δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος λήψης αποφάσεων με σκοπό την αειφορική διαχείριση των υδατικών πόρων σε καλλιέργειες ελιάς και εσπεριδοειδών και την πρόληψη φυσικών/ανθρωπογενών κινδύνων.
  Ομιλητής: Δρ. Κουργιαλάς Νεκτάριος
 • Ανάπτυξη ταχέως αναλυτικού πρωτοκόλλου για τον προσδιορισμό πτητικών ενώσεων σε ελαιόλαδα, κατά τα διαφορετικά στάδια ωριμότητας του ελαιοκάρπου.
  Ομιλητής: Δρ. Αντωνίου Χρυσούλα
 • Φυτοπαθολογική διερεύνηση της σήψης του ξύλου σε δενδρώδεις ξενιστές και αμπέλι στην Κρήτη και αξιολόγηση μεθόδων για επιτυχή αντιμετώπιση.
  Ομιλητής: Δρ. Μαρκάκης Εμμανουήλ
 • Αντιμετώπιση ζωικών εχθρών σε υπαίθριες και θερμοκηπιακές καλλιέργειες κηπευτικών διατηρώντας και βελτιώνοντας πληθυσμούς φυσικών εχθρών σε μη καλλιεργήσιμα φυτά.
  Ομιλητής: Δρ. Γαραντωνάκης Νικόλαος