Σεμινάριο: Νέες δεξιότητες για την ψηφιακή γεωργία

5 και 6 Φεβρουαρίου 2020 – Η Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της ΕΕ και το Δίκτυο της European Innovation Partnership AGRI διοργανώνουν σεμινάριο με θέμα:

«New skills for digital farming»

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην Ισπανία (ο τόπος δεν έχει καθοριστεί ακόμα) στις 5-6 Φεβρουαρίου 2020 σε συνεργασία με το Υπουργείο Γεωργίας, Αλιείας και Τροφίμων της Ισπανίας.

Στόχος του σεμιναρίου είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων των γεωργών για το σχεδιασμό και την εφαρμογή προσεγγίσεων και εργαλείων που απαιτούνται ενόψει της ψηφιακής μετάβασης στη γεωργία.

Οι εγγραφές για τους ενδιαφερόμενους έχουν προθεσμία έως τις 27 Σεπτεμβρίου 2019 και γίνονται διαδικτυακά εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες για το σεμινάριο εδώ.