αγελαδα

Σερβία: Νέα πρότυπα για την αποθήκευση τροφίμων ζωικής προέλευσης

Αυστηρότερα πρότυπα θα πρέπει να πληρούν από την 1η Μαρτίου 2019 οι εγκαταστάσεις που αποθηκεύουν τρόφιμα ζωικής προέλευσης στη Σερβία, σύμφωνα με πληροφόρηση από την ελληνική πρεσβεία στο Βελιγράδι.

Η κυβέρνηση ενέκρινε διάταγμα για τη διαδικασία αναβάθμισης, σύμφωνα με το οποίο οι εγκαταστάσεις θα χωριστούν σε τέσσερις κατηγορίες, σε αυτές που θα εναρμονίζονται με τους κανονισμούς της ΕΕ και σε αυτές που δεν θα πληρούν και δεν θα μπορούν να πληρούν τα πρότυπα της ΕΕ.

Το διάταγμα αφορά τις εγκαταστάσεις από τις οποίες θα επιτρέπεται η εξαγωγή τροφίμων ζωικής προέλευσης στην ΕΕ, εκείνες από τις οποίες θα εξάγονται μικρές ποσότητες πρωτογενών προϊόντων ζωικής προέλευσης και εγκαταστάσεις με ειδικούς γεωγραφικούς περιορισμούς.