κοτοπουλο

ΣΕΒΕΚ: Αλλαγή στον χειρισμό περιστατικών θετικών σε σαλμονέλα

Με αφορμή μιας ακόμα περίπτωσης δείγματος κοτόπουλου θετικού σε σαλμονέλα, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος ζητά την αλλαγή του κειμένου που χρησιμοποιείται από τον ελεγκτικό φορέα για την ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού.

Η ανακοίνωση του φορέα:

Με αφορμή μιας ακόμα περίπτωσης δείγματος κοτόπουλου θετικού σε σαλμονέλα, θα θέλαμε να ενημερώσουμε το καταναλωτικό κοινό για τα επόμενα:

O χαρακτηρισμός του εν λόγω τροφίμου ως μη ασφαλούς δεν είναι ακριβές και ενδέχεται να προκαλεί παρανόηση, δεδομένου ότι δεν λαμβάνονται υπόψη: 

α) οι κανονικές συνθήκες χρήσης του τροφίμου από τους καταναλωτές, 

β) οι πληροφορίες που παρέχονται στον καταναλωτή, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που παρέχονται στην ετικέτα, σχετικά με αποφυγή συγκεκριμένων αρνητικών συνεπειών για την υγεία από το συγκεκριμένο τρόφιμο ή κατηγορία τροφίμων, (Καν. 178/2002, άρθρ. 14, παραγρ. 3),

δεδομένου ότι το προϊόν θα καταναλωθεί μετά από μαγείρεμα και άρα ο παθογόνος παράγοντας θα σταματήσει να υφίσταται.

Σημειώνουμε εδώ ότι ο ενωσιακός Καν. 2073/2005, ορίζει ως κριτήριο ασφάλειας στο νωπό κρέας πουλερικών μόνο 2 ορότυπους, όλοι οι υπόλοιποι ορότυποι δεν αποτελούν πρόβλημα και το κρέας διακινείται κανονικά. Όταν όμως το κρέας αυτό γίνει παρασκεύασμα (κιμάς, ρολό, μπιφτέκι), όλοι οι ορότυποι γίνονται κριτήρια ασφάλειας, ενώ δεν υπάρχει ενδιάμεσο στάδιο εξυγίανσης. Αυτό το παράδοξο της νομοθεσίας ισχυροποιεί περαιτέρω  την υποχρέωση απόδοσης ορθού χαρακτηρισμού. 

Η έκδοση Δελτίου Τύπου από τον ελεγκτικό φορέα είναι ένα εργαλείο για την άμεση πληροφόρηση των καταναλωτών σε περιπτώσεις ανάκλησης και όχι μέσο εκφοβισμού τους και σπίλωσης των επιχειρήσεων, με τη χρήση συγκεκριμένης φρασεολογίας και ακολούθως χρησιμοποίησης από μερίδα των ΜΜΕ και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, για δημιουργία εντυπώσεων. 

Αντίθετα με τη πρακτική που ισχύει στην χώρα μας, όλες οι υπόλοιπες χώρες Κράτη  – Μέλη της Ε.Ε, χρησιμοποιούν φράσεις που στόχο έχουν την σαφή, ακριβή και αντικειμενική πληροφόρηση, χωρίς υπερβολές και στρεβλώσεις.

Αντιθέτως, ακόμα και στην χώρα μας, οι επίσημες αρχές χρησιμοποιούν πιο ήπιους όρους και δε χαρακτηρίζουν εισαγόμενα τρόφιμα που προέρχονται από μη ελληνικές εταιρείες, προάγοντας την άνιση μεταχείριση σε βάρος των εγχώριων επιχειρήσεων.

Η επίσημη αρχή ελέγχου θα έπρεπε να λαμβάνει υπόψη της, τον τρόπο και τα αποτελέσματα αυτοελέγχου της κάθε επιχείρησης, ως οφείλει. Πέραν της νομικής και ηθικής διάστασης του θέματος, μια τέτοια αντιμετώπιση προάγει όχι μόνο τον αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων, αλλά ισοπεδώνει τις διάφορες εταιρείες, αφαιρώντας το οποιαδήποτε κίνητρο για όλο και μεγαλύτερη και αποτελεσματικότερη εφαρμογή των διαδικασιών αυτοελέγχου. Και είναι λογικό, αφού όλοι γνωρίζουν ότι σε όλες τις περιπτώσεις, ανεξαιρέτως και χωρίς διάκριση, στο τέλος θα επιβληθούν πρόστιμα.    

Με βάση στοιχεία που προέρχονται από τις εταιρείες του κλάδου μας, στο σύνολο των ελέγχων από τις επίσημες αρχές, που ακολούθησε του εντοπισμού θετικού δείγματος, όλες οι εταιρείες βρέθηκαν συμμορφούμενες (δεν υπήρξε αμέλεια της εταιρείας) και ωστόσο, τα πρόστιμα επιβλήθηκαν.

Η βιομηχανία στηρίζει και ενθαρρύνει με κάθε τρόπο την διεξαγωγή του επισήμου ελέγχου, διότι όχι μόνο προάγει την ασφάλεια και σωστή ενημέρωση του καταναλωτή, αλλά ταυτόχρονα βοηθά στο να αναγνωρίζονται οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν και πληρούν όλες τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και θέτει εκτός, τις επιχειρήσεις που δε συμμορφώνονται. 

Θεωρούμε αυτονόητο ότι θα πρέπει να εφαρμόζεται η νομοθεσία και σε αυτή να στηρίζεται ο χαρακτηρισμός των τροφίμων, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους όπως αυτές ορίζονται από την ενωσιακή νομοθεσία.

Επιπλέον βασικό μέλημα τόσο των επιχειρήσεων όσο και των αρμοδίων αρχών, αποτελεί η προστασία και η ορθή πληροφόρηση των καταναλωτών. Η δημιουργία φόβου και τρομοκρατίας περισσότερο παραπλανά τον καταναλωτή. 

Για μια ακόμα φορά, προτείνουμε την σύνταξη ακριβούς και στα πρότυπα και των άλλων Κρατών Μελών, Δελτίου Τύπου, για την σωστή απεικόνιση κάθε ανάλογης περίπτωσης, με γνώμονα την σωστή ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού, χωρίς υπερβολές, κινδυνολογίες και στρεβλώσεις και ταυτόχρονα την αντιμετώπιση των επιχειρήσεων όχι με μονοσήμαντο τρόπο, αλλά με την αξιολόγηση του ιστορικού και του επιπέδου συμμόρφωσης της, με βάση πάντα τα οριζόμενα από τη νομοθεσία. 

Ως συλλογικός φορέας του τομέα, έχουμε εκφράσει την προθυμία μας και παραμένουμε στη διάθεση των αρχών, για διαμόρφωση του κατάλληλου κειμένου, αντίστοιχων αυτών που εκδίδουν οι ελεγκτικές αρχές των λοιπών κρατών μελών της Ε.Ε.