Μπυρα

Σιγκαπούρη: Σταδιακή κατάργηση των φόρων σε κρασί και μπίρα από Ε.Ε.

Η Σιγκαπούρη αποτελεί τον πέμπτο μεγαλύτερο πελάτη της ΕΕ σε τρόφιμα και ποτά με σύνολο εξαγωγών ύψους 2 δις ευρώ ετησίως.

Πριν την υπογραφή της Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών υπήρχε ελεύθερη διακίνηση όλων των κατηγοριών τροφίμων πλην των αλκοολούχων ποτών, τα οποία βαρύνονταν με ειδικούς φόρους. Η Σιγκαπούρη είχε εθελοντικά μηδενίσει τα δασμολογικά εμπόδια στην κυκλοφορία αγαθών, πολύ πριν την υπογραφή της Συμφωνίας εκτός, μεταξύ άλλων, των αλκοολούχων ποτών.

Το κρασί και τα αλκοολούχα ποτά βαρύνονται με ειδικό φόρο 88 USD (περίπου 50 ευρώ) ανά λίτρο καθαρής αλκοόλης και η μπίρα με 60 USD (περίπου 37,5 ευρώ) ανά λίτρο καθαρής αλκοόλης. Η σταδιακή κατάργηση των ανωτέρω ειδικών φόρων προβλέπεται σε βάθος πενταετίας από την έναρξη εφαρμογής της συμφωνίας.

Επίσης η Σιγκαπούρη εγγυάται την προστασία για 196 Γεωγραφικές Ενδείξεις της ΕΕ, μέσω της θέσπισης ισχυρού νομοθετικού πλαισίου κατοχύρωσης αυτών στο Μητρώο Σιγκαπούρης, μετά την κύρωση της εν λόγω Συμφωνίας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.