κρασι1

Τι σημαίνουν οι ενδείξεις που αναγράφονται στις ετικέτες των οίνων ΠΟΠ-ΠΓΕ

Οι ενδείξεις Κτήμα, Αμπελώνας (ες), Πύργος, Μοναστήρι, Κάστρο, Βίλα, Αρχοντικό, Μετόχι, Αγρέπαυλη, Αμπέλι(α), Ορεινό(α) Κτήμα(τα), Ορεινός (οι) Αμπελώνας (ες) που αναφέρονται σε αμπελουργική εκμετάλλευση, χρησιμοποιούνται πάντοτε σε συνδυασμό με το όνομα της αμπελουργικής εκμετάλλευσης και αποκλειστικά στους οίνους με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ) και Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ), εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Ο οίνος να έχει παραχθεί αποκλειστικά από σταφύλια που έχουν συγκομιστεί από αμπελώνες της εκμετάλλευσης και η οινοποίηση να έχει εκτελεστεί εξ ολοκλήρου σε αυτή την εκμετάλλευση

β) Τα αμπελοτεμάχια της εκμετάλλευσης να βρίσκονται μέσα στην αντίστοιχη ζώνη παραγωγής οίνου ΠΟΠ ή ΠΓΕ (με γεωγραφική ένδειξη Περιφερειακής Ενότητας ή μικρότερης αυτής)

γ) Τα αμπελοτεμάχια να βρίσκονται στην ίδια διοικητική ενότητα (Δημοτική Ενότητα ή Δημοτική /Τοπική Κοινότητα). Εάν μέρος των αμπελοτεμαχίων της εκμετάλλευσης υπάγεται και σε περισσότερες από μία Δημοτική/Τοπική Κοινότητα ή Δημοτική Ενότητα, υπό την προϋπόθεση να βρίσκονται μέσα στην αντίστοιχη ζώνη παραγωγής οίνου ΠΟΠ ή ΠΓΕ, τότε ολόκληρο το αμπελοτεμάχιο προσμετράται στην έκταση της περιοχής που δικαιούται τη συγκεκριμένη ένδειξη

δ) Η εκμετάλλευση να περιλαμβάνει ιδιόκτητους αμπελώνες έκτασης τουλάχιστον 5 στρεμμάτων

ε) Εφόσον η εκμετάλλευση περιλαμβάνει ενοικιαζόμενα ή με σύμβαση καλλιεργούμενα αμπελοτεμάχια ο χρόνος ενοικίασης ή σύμβασης πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 έτη και να αποδεικνύεται με επίσημα έγγραφα (π.χ συμβόλαιο)

στ) Όσον αφορά τη χρήση των ενδείξεων Κτήμα, Ορεινό(α) Κτήμα(τα), Ορεινός (οι) Αμπελώνας (ες), Πύργος, Μοναστήρι, Κάστρο, Βίλα, Αρχοντικό, πέραν των ανωτέρω προϋποθέσεων θα πρέπει να πληρούνται κατά περίπτωση, τα παρακάτω:

Για την ένδειξη «Κτήμα»

Το οινοποιείο της εκμετάλλευσης να βρίσκεται μέσα στην αντίστοιχη διοικητική ενότητα (Δημοτική Ενότητα ή Δημοτική/Τοπική Κοινότητα). Ειδικά για την ένδειξη «Ορεινό(α) Κτήμα(τα)» το σύνολο των αμπελοτεμαχίων να βρίσκεται σε υψόμετρο μεγαλύτερο από 500 μέτρα.

Για την ένδειξη «Ορεινός (οι) Αμπελώνας (ες)»

Το σύνολο των αμπελοτεμαχίων να βρίσκεται σε υψόμετρο μεγαλύτερο από 500 μέτρα.

Για την ένδειξη «Πύργος»

Στον ιδιόκτητο αμπελώνα της εκμετάλλευσης, πρέπει να υπάρχει κτίσμα του οποίου η αρχιτεκτονική μορφή να δικαιολογεί την περιγραφή με την ένδειξη «Πύργος», όπως αυτή χρησιμοποιείται στη συγκεκριμένη περιοχή.

Επίσης, το οινοποιείο της εκμετάλλευσης πρέπει να βρίσκεται μέσα σε ένα από τα ιδιόκτητα αμπελοτεμάχια της εκμετάλλευσης.

Για την ένδειξη «Μοναστήρι»

Η εκμετάλλευση να ανήκει πραγματικά σε ένα υπαρκτό Μοναστήρι και το οινοποιείο αυτής να βρίσκεται σε ένα από τα ιδιόκτητα αμπελοτεμάχια της.

Για την ένδειξη «Κάστρο»

Στους ιδιόκτητους αμπελώνες της εκμετάλλευσης πρέπει να βρίσκονται κτίσματα ή ερείπια ιστορικού Κάστρου.

Το όνομα του Κάστρου αυτού μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο όταν είναι τοπωνύμιο και συμπίπτει με το όνομα του ΠΟΠ ή ΠΓΕ οίνου της περιοχής, ποτέ όμως συγχρόνως για ΠΟΠ και ΠΓΕ.

Το οινοποιείο της εκμετάλλευσης πρέπει να βρίσκεται σε ένα από τα ιδιόκτητα αμπελοτεμάχια της εκμετάλλευσης.

Για τις ενδείξεις «Βίλα, Αρχοντικό».

Στους ιδιόκτητους αμπελώνες της εκμετάλλευσης πρέπει να βρίσκονται κτίσματα των οποίων η αρχιτεκτονική μορφή και ο χαρακτήρας να δικαιολογούν την επιγραφή τους με τις ενδείξεις «Βίλα» ή «Αρχοντικό» αντιστοίχως.

Το οινοποιείο της εκμετάλλευσης πρέπει να βρίσκεται σε ένα από τα ιδιόκτητα αμπελοτεμάχια της εκμετάλλευσης.

Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι η εμφιάλωση των οίνων με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ) πραγματοποιείται μόνο σε γυάλινες φιάλες και με πώμα αποκλειστικά από φελλό.

Για τους οίνους ΠΟΠ και ΠΓΕ, πέραν των υποχρεωτικών και προαιρετικών ενδείξεων που προβλέπονται από την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία για την επισήμανση των οίνων καθώς και η γλώσσα στην οποία θα αναγράφονται, εφαρμόζονται επιπλέον τα παρακάτω:

α) Οι οίνοι ΠΟΠ που διακινούνται εμφιαλωμένοι φέρουν ταινία ελέγχου σύμφωνα επί της οποίας θα αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα του ελληνικού αλφάβητου, τα παρακάτω γράμματα που αντιστοιχούν στην ονομασία προέλευσης και συγκεκριμένα:

Για τους οίνους ΠΟΠ (οίνοι με Ονομασία Προέλευσης Ελεγχόμενη -ΟΠΕ) για τους οποίους χρησιμοποιούνται ταινίες με φόντο χρώματος κυανού

 • ΣΑΜΟΣ=ΣΜ,
 • ΜΑΥΡΟΔΑΦΝΗ ΠΑΤΡΩΝ=ΜΠ,
 • ΜΟΣΧΑΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝ=ΜΤ,
 • ΜΟΣΧΑΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ=ΜΛ,
 • ΜΟΣΧΑΤΟΣ ΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ=ΜΡ,
 • ΜΟΣΧΑΤΟΣ ΡΟΔΟΥ=ΜΔ,
 • ΜΑΥΡΟΔΑΦΝΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ=ΜΚ,
 • ΜΟΣΧΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ=ΜΦ.

Για τους οίνους ΠΟΠ (οίνοι με Ονομασία Προέλευσης Ανωτέρας Ποιότητας – ΟΠΑΠ) για τους οποίους χρησιμοποιούνται ταινίες με φόντο χρώματος ερυθρού

 • ΡΑΨΑΝΗ=ΡΨ,
 • ΖΙΤΣΑ=ΖΤ,
 • ΑΝΥΝΤΑΙΟ=ΑΜ,
 • ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ=ΜΝ,
 • ΝΑΟΥΣΑ=ΝΣ,
 • ΡΟΔΟΣ=ΡΔ,
 • ΠΑΤΡΑ=ΠΤ,
 • ΠΕΖΑ=ΠΖ,
 • ΝΕΜΕΑ=ΝΜ,
 • ΡΟΜΠΟΛΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ=ΡΚ,
 • ΑΡΧΑΝΕΣ=ΑΡ,
 • ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ=ΓΣ,
 • ΠΑΡΟΣ=ΠΡ,
 • ΑΓΧΙΑΛΟΣ=ΑΓ,
 • ΛΗΜΝΟΣ=ΛM,
 • ΣΗΤΕΙΑ=ΣΤ,
 • ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ=ΣΝ,
 • ΔΑΦΝΕΣ=ΔΦ,
 • ΠΛΑΓΙΕΣ ΜΕΛΙΤΩΝΑ=ΠΜ,
 • ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ=ΜΚ,
 • ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ MALVASIA=ΜΜ,
 • ΧΑΝΔΑΚΑΣ CANDIA=ΧΝ.

Οι οίνοι ΠΓΕ που διατίθενται εμφιαλωμένοι στην κατανάλωση φέρουν υποχρεωτικά τυπωμένο επί της ετικέτας, με ευθύνη του εμφιαλωτή, ειδικό κωδικό αριθμό που περιλαμβάνει τα αρχικά γράμματα που αντιστοιχούν στην γεωγραφική ένδειξη και στη συνέχεια αύξοντα εξαψήφιο αριθμό. Στο τέλος του, ο κωδικός περιλαμβάνει τα δύο τελευταία ψηφία του έτους εσοδείας ή στην περίπτωση που ο οίνος προκύψει με ανάμειξη οίνων διαφορετικής εσοδείας τα δύο τελευταία ψηφία του έτους εμφιάλωσης.