μελισσα-κυψελη

Στα 11,29 € ανά κυψέλη η ενίσχυση των μελισσοκόμων στα Μικρά Νησιά Αιγαίου

Για οριζόντια μείωση στο ποσό της ενίσχυσης ανά κυψέλη, του Προγράμματος Μελισσοκομίας στα Μικρά Νησιά του Αιγαίου Πελάγους 2020 ενημερώνει τις αρμόδιες υπηρεσίες το τμήμα Μελισσοκομίας, Σηροτροφίας και Λοιπών Ζωικών Οργανισμών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Σύμφωνα με το έγγραφο της υπηρεσίας, λόγω της υπέρβασης του προϋπολογισμού (1,8 εκατ. €) εφαρμόζεται ενιαία οριζόντια μείωση του ποσού ενίσχυσης ανά κατεχόμενη επιλέξιμη κυψέλη, του Προγράμματος ενίσχυσης της Μελισσοκομίας στα Μικρά Νησιά του Αιγαίου Πελάγους 2020 και καθορίζεται ποσό ενίσχυσης ανά κατεχόμενη επιλέξιμη κυψέλη, το οποίο ανέρχεται σε  11,29 €.