Στα 27,9 ευρώ ανά στρέμμα η συνδεδεμένη ενίσχυση στο ρύζι

Καθορίστηκε με υπουργική Απόφαση το ποσό της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα του ρυζιού για το έτος 2017.

Η συνδεδεμένη ενίσχυση καταβάλλεται ανά εκτάριο σε ετήσια βάση. Το ακριβές ύψος της ενίσχυσης για κάθε έτος διαμορφώνεται με βάση τον συνολικό αριθμό επιλέξιμων εκταρίων. Η επιλέξιμη έκταση στον τομέα του ρυζιού για το 2017 υπολείπεται της έκτασης αναφοράς των 30.410 εκταρίων.

Με βάση τα παραπάνω το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στον τομέα του ρυζιού για το έτος ενίσχυσης 2017, καθορίστηκε στα 27,9 €/στρ.

Να σημειωθεί ότι για το έτος ενίσχυσης 2016, το ποσό της συνδεδεμένης ενίσχυσης είχε καθοριστεί στα 26 €/στρ. ενώ το 2015 η συνδεδεμένη ενίσχυση ήταν 31,10 €/στρ.