μεταξοσκωλυκας

Στα 318,5 ευρώ ανά κουτί η συνδεδεμένη ενίσχυση στη σηροτροφία

Καθορίστηκε με υπουργική απόφαση το ύψος της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της σηροτροφίας για το έτος 2018.

Το ύψος ενίσχυσης υπολογίστηκε με βάση τον αριθμό των κουτιών αναφοράς (3.150 κουτιά) και όχι με τον αριθμό των επιλέξιμων κουτιών μεταξόσπορου για το 2018 ο οποίος υπολείπεται κατά ένα μεγάλο ποσοστό του αριθμού των κουτιών αναφοράς.

Έτσι, το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στον τομέα της σηροτροφίας, για το έτος ενίσχυσης 2018, καθορίζεται στα 318,5 €/κουτί.

Υπενθυμίζουμε ότι για το έτος ενίσχυσης 2017 το ύψος της συνδεδεμένης είχε καθοριστεί στα 248 €/κουτί ενώ το 2016 στα 251 ευρώ/κουτί.