πορτοκαλια

Στα 62 ευρώ/στρέμμα η συνδεδεμένη ενίσχυση για τα πορτοκάλια προς χυμοποίηση

Με νέα ανάρτηση της απόφασης στη διαύγεια, η οποία χαρακτηρίζεται ως “Επανάληψη στο ορθό”, επανακαθορίστηκε η τιμή της συνδεδεμένης ενίσχυσης για τα πορτοκάλια προς χυμοποιήση.

Με βάση την αρχική απόφαση το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στον τομέα των πορτοκαλιών που οδηγούνται προς χυμοποίηση, για το έτος ενίσχυσης 2017, καθορίζονταν στα 52 ευρώ/στρ.

Με τη τροποποίηση της απόφασης η συνδεδεμένη ενίσχυση καθορίστηκε τελικά στα 62 ευρώ/στρ. αυξημένη κατά 10 €/ στρ. σε σχέση με το 2016.