αμπελια

Στα 91,5 € / στρέμμα το τεκμαρτό εισόδημα για τα αμπέλια με οινοποιήσιμες ποικιλίες

Στα 912,4 € / ha καθορίζεται το τεκμαρτό εισόδημα για αμπελώνες που παράγουν οίνους ποιότητας παραγόμενους σε καθορισμένη περιοχή (ΠΟΠ) ενώ για τους αμπελώνες με κοινό αμπέλι οινοποιάς το τεκμαρτό γεωργικό εισόδημα καθορίζεται στα 995 € / ha, σύμφωνα με υπουργική απόφαση.

Στην υπουργική απόφαση ΦΕΚ 3494/Β/18.9.2019 καθορίζεται το γεωργικό εισόδημα ανά είδος καλλιεργούμενης γης ή ανά κεφαλή εκτρεφόμενου ζώου ή ανά άλλη μονάδα.

Δείτε την απόφαση εδώ.