εγασια-ελγα-γεωργια

Στα ύψη το κόστος παραγωγής και οι τιμές των τροφίμων

Κατακόρυφη αύξηση στο κόστος παραγωγής στη γεωργία κτηνοτροφία προκαλεί η εκτόξευση των τιμών στα αναλώσιμα μέσα, τα αγαθά και τις υπηρεσίες, που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία το μήνα Ιανουάριο 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2021, παρουσίασε αύξηση 18,6%.

Η αύξηση αυτή οφείλεται στην αύξηση κατά 21,6% του δείκτη τιμών των αναλώσιμων μέσων και κυρίως στη μεταβολή της ομάδας ενέργεια και λιπαντικά.

Αύξηση και στις τιμές των τροφίμων

Αντίστοιχη αύξηση σημειώθηκε και στις τιμές των τροφίμων. Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) το μήνα Ιανουάριο 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2021, παρουσίασε αύξηση 18,3%.

Η αύξηση οφείλεται στην αύξηση κατά 25,3% του δείκτη τιμών της φυτικής παραγωγής και κυρίως στη μεταβολή της ομάδας φρούτα.

Εξέλιξη Δεικτών Τιμών Εισροών και Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία (2015=100,0)