Πορτοκαλιά

Σταθερή η συνδεδεμένη ενίσχυση για τα πορτοκάλια προς χυμοποίηση

Στο ίδιο ύψος με πέρυσι καθορίστηκε με υπουργική απόφαση η συνδεδεμένη ενίσχυση στον τομέα των πορτοκαλιών που οδηγούνται προς χυμοποίηση και πλέον αναμένονται οι πληρωμές των δικαιούχων.

Συγκεκριμένα, το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης, για το έτος ενίσχυσης 2018, καθορίστηκε στα 62 €/στρέμμα.

Σημειώνεται ότι η επιλέξιμη έκταση υπολείπεται της έκτασης αναφοράς των 18.500 εκταρίων.

Να σημειωθεί ότι η συνδεδεμένη ενίσχυση για τα πορτοκάλια προς χυμοποίηση το έτος 2015, ήταν στα 31 €/στρέμμα.