ροδακινα

Σταθερή η συνδεδεμένη ενίσχυση στα συμπύρηνα ροδάκινα χυμοποίησης

Καθορίστηκε με υπουργική Απόφαση το ποσό της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς  χυμοποίηση για το έτος 2017.

Η συνδεδεμένη ενίσχυση ως γνωστόν καταβάλλεται ανά εκτάριο σε ετήσια βάση. Το ακριβές ύψος της ενίσχυσης για κάθε έτος διαμορφώνεται με βάση το συνολικό αριθμό επιλέξιμων εκταρίων.

Συγκεκριμένα, το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση για το έτος ενίσχυσης 2017, καθορίστηκε στα 16,5 €/στρέμμα.

Να σημειωθεί ότι σε σχέση με το έτος ενίσχυσης 2016  δεν υπάρχει ουσιαστική αλλαγή στο ύψος της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων, η οποία είχε καθοριστεί στα 16,7 €/στρέμμα.