δασος-πρασινο

Στην Αθήνα το Παγκόσμιο Συνέδριο «Δάση για τη Δημόσια Υγεία»

8 έως 11 Μαΐου 2019 – Η αστικοποίηση και οι σύγχρονες αλλαγές στον τρόπο ζωής έχουν περιορίσει τις δυνατότητες του ανθρώπου για επαφή με τη φύση σε πολλές κοινωνίες και ανάμεσα στους επιβαρυντικούς παράγοντες περιλαμβάνονται τα ολοένα και αυξανόμενα καθιστικά επαγγέλματα και επίπεδα ψυχικού άγχους ως απότοκα του αστικού τρόπου διαβίωσης, των σύγχρονων εργασιακών πρακτικών και των περιβαλλοντικών συνθηκών.

Στο Παγκόσμιο Συνέδριο «Δάση για την Δημόσια Υγεία» που θα πραγματοποιηθεί στις 8-11 Μαΐου 2019 στην Αθήνα στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών, επιστήμονες από ολόκληρο τον κόσμο θα καταδείξουν μέσα από τις μελέτες και θεωρίες τους, ότι η επαφή με τη φύση και γενικότερα με τους χώρους πρασίνου βελτιώνει την ψυχική υγεία, ενισχύει τη διάθεση, τη ζωτικότητα και την ευεξία, μειώνοντας ταυτόχρονα τα επίπεδα του άγχους, της κατάθλιψης και της κούρασης.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Συνεδρίου εδώ.