σταφιδα

Στο ίδιο ποσό με πέρυσι η συνδεδεμένη ενίσχυση για την κορινθιακή σταφίδα

Καθορίστηκε με υπουργική απόφαση το ύψος της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της καλλιέργειας κορινθιακής σταφίδας, για το έτος ενίσχυσης 2018.

Το ύψος της συνδεδεμένης ενίσχυσης για το έτος 2018 παραμένει το ίδιο με πέρυσι στο ποσό των 49,3 ευρώ/στρ..

Να σημειωθεί ότι η επιλέξιμη έκταση υπολείπεται για ακόμα μία χρονιά της έκτασης αναφοράς των 14.200 εκταρίων.