εξαγωγες

Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου Ε.Ε. – Αυστραλίας: Υπέρ της επιτάχυνσης των διαπραγματεύσεων ο κ. Αραχωβίτης

Υπέρ της επιτάχυνσης των διαπραγματεύσεων της Συμφωνίας Ελευθέρου Εμπορίου (FTA) μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αυστραλίας τάχθηκε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Αραχωβίτης, σε συνάντηση με την αυστραλιανή αντιπροσωπεία.

Ο λόγος, που η αυστραλιανή πλευρά θέλει να συνάψει συμφωνία με την ΕΕ, είναι για να διευρύνει την πρόσβαση των προϊόντων της Αυστραλίας στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά. Αυτό ωστόσο δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων της ΕΕ, γεγονός με το οποίο διαφωνούν τομείς της αυστραλιανής βιομηχανίας.

Τα τελευταία χρόνια οι εμπορικές συμφωνίες μεταξύ της Ε.Ε. και τρίτων χωρών με στόχο την διεύρυνση του παγκοσμιοποιημένου εμπορίου στον αγροδιατροφικό τομέα ενδέχεται να ελλοχεύουν πολλούς κινδύνους σχετικά με την προστασία των τοπικών προϊόντων και τη βιωσιμότητα των μικρών  γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Ο Έλληνας υπουργός από την πλευρά του ζήτησε καλύτερη πρόσβαση των ελληνικών προϊόντων και ενιαία αντιμετώπιση των ευρωπαϊκών προϊόντων σε ότι αφορά την εισαγωγή τους στην αγορά της Αυστραλίας.

Παράλληλα τόνισε την ανάγκη να προστατευτούν πλήρως οι πιο σημαντικές γεωγραφικές ενδείξεις, όπως η Φέτα ΠΟΠ ενώ έθεσε και το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί  με την παραπλανητική χρήση των όρων «ελληνικό γιαούρτι-Greek Yogurt» και «γιαούρτι ελληνικού στυλ-Greek style Yogurt».