γεωργια

Συμπληρωματική χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα

Συμπληρωματική χορήγηση δικαιωμάτων από το εθνικό απόθεμα 2019 πραγματοποίησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του Οργανισμού.

Η αρχική χορήγηση δικαιωμάτων είχε πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο του 2019 και τα επιπλέον δικαιώματα χορηγήθηκαν για το κλείσιμο του οικονομικού έτους 2020.

Οι   δικαιούχοι γεωργοί μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για τα δικαιώματά τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Καρτέλα του Αγρότη»