εργασια

Σύμβαση εργασίας διάρκειας 8 μηνών για 16 κτηνιάτρους και 4 τεχνολόγους Ζωικής Παραγωγής

Το Υπουρείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θα προσλάβει, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για 8 μήνες, συνολικά 20 άτομα (16 ΠΕ Κτηνιάτρους και 4 ΤΕ Τεχνολόγους Ζωικής Παραγωγής) και για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε όλη τη χώρα για την εφαρμογή του Προγράμματος Εκρίζωση της Βρουκέλλωσης (μελιταίος πυρετός) 2016.

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση εδώ.

Αίτημα – Υπεύθυνη Δήλωση εδώ

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 04/07/2016