εργασια

Σύμβαση για δασολόγο ή γεωπόνο στο Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών

Το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνούν του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ ενδιαφέρεται να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με εξωτερικό συνεργάτη πτυχιούχο Δασολόγο ή Γεωπόνο, για τις ανάγκες υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος: «Επισκοπήσεις 2018».

Ο ενδιαφερόμενος θα απασχοληθεί στο Εργαστήριο Δασικής Εντομολογίας, με αντικείμενο την προπαρασκευή και εξέταση των δειγμάτων ξύλου και ξύλινων μέσων συσκευασίας, για την παρουσία ή όχι του νηματώδη Bursaphelenchus xylophilus, με τη χρήση στερεοσκοπίου και μικροσκοπίου και στη συγκέντρωση – αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του έτους, για την τελική έκθεση του προγράμματος.

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Πτυχίο Πανεπιστημιακού Τμήματος Δασολογίας ή Πανεπιστημιακού Τμήματος Γεωπονίας.
  • Εμπειρία στη Νηματωδολογία στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων.
  • Καλή γνώση αγγλικών (Β2)
  • Χρήση Η/Υ.

Υποβολή δικαιολογητικών μέχρι 15 Μαΐου 2018 ώρα 12:00

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310 461171-2 (εσωτ. 254, 228).