ελγο-δημητρα

Σύμβαση μίσθωσης έργου με γεωπόνο Ζωικής Παραγωγής

Το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, ενδιαφέρεται για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με γεωπόνο Ζωικής Παραγωγής ΠΕ, για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος: «Συντήρηση και αξιοποίηση ποιμνίου προβάτων φυλής Σφακίων και του αγροκτήματος του πρώην Σ.Γ.Ε. Ασωμάτων» και συγκεκριμένα για την υποστήριξη του προγράμματος σε ότι αφορά:

  • τη διαχείριση του ποιμνίου (διατροφικά προγράμματα, επίβλεψη υγείας και ευζωίας των ζώων)
  • την οργάνωση των επιμέρους πειραματισμών, τη συλλογή και την εξέταση βιολογικών δειγμάτων.
  • την τήρηση αρχείου πειραματικών δεδομένων, τη συγγραφή εκθέσεων και εργασιών καθώς και την υποστήριξη επιστημονικών συναντήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος.

Απαιτούμενα προσόντα

  • Πτυχίο Γεωπόνου Ζωικής Παραγωγής, απόφοιτο ΑΕΙ
  • Ειδικές γνώσεις στο αντικείμενο της διατροφής παραγωγικών ζώων
  • Προϋπηρεσία σε παρόμοιου αντικειμένου προγράμματα
  • Καλός χειρισμός της αγγλικής γλώσσας
  • Επιθυμητή η κατοχή διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου

Υποβολή προτάσεων μέχρι και την 22η Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 12 πμ στα γραφεία του Ινστιτούτου Κτηνιατρικών Ερευνών της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας, του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2310365370.