σταφιδα

Συνδεδεμένες ενισχύσεις: Παράταση ημερομηνίας παράδοσης της ξηρής κορινθιακής σταφίδας

Σύμφωνα με την απόφαση που καθορίζει τις λεπτομέρειες χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της κορινθιακής σταφίδας, οι δικαιούχοι παραγωγοί οφείλουν να παραδώσουν κατ’ ελάχιστο 150 κιλά προϊόντος ξηρής σταφίδας ανά στρέμμα σε εγκεκριμένες μεταποιητικές επιχειρήσεις.

Η προθεσμία για την παράδοση της ξηρής σταφίδας στις μεταποιητικές επιχειρήσεις για την καλλιεργητική περίοδο 2017 παρατείνεται έως την 31 Ιανουαρίου 2018.

Επίσης παρατείνεται και η προθεσμία για την καταχώρηση στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ από τις μεταποιητικές επιχειρήσεις των συνολικών ποσοτήτων για κάθε γεωργό ή φορέα από τον οποίο έχουν παραλάβει πρώτη ύλη αποξηραμένη κορινθιακή σταφίδα έως την 28η Φεβρουαρίου 2018.