πορτοκαλια

Συνδεδεμένες ενισχύσεις: Τα ποσά για βιομηχανική τομάτα, πορτοκάλια και ροδάκινα χυμοποίησης

Αναρτήθηκαν στη Διαύγεια τα ποσά των συνδεδεμένων ενισχύσεων για τη βιομηχανική τομάτα, τα πορτοκάλια προς χυμοποίηση και τα συμπύρηνα ροδάκινα προς χυμοποίηση για το έτος 2021.

Συγκεκριμένα το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης ανά τομέα καθορίστηκε ως εξής:

  • της βιομηχανικής τομάτας στα 61,8 ευρώ/στρ.
  • των πορτοκαλιών που οδηγούνται προς χυμοποίηση στα 62 ευρώ/στρ.
  • των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση στα 20,5 ευρώ/στρ.