τρυγος-σταφυλια

Συνδεδεμένες: Τα ποσά ενίσχυσης για σταφίδα και ρύζι

Δημοσιεύθηκαν στη Διαύγεια οι Αποφάσεις με τα ποσά των συνδεδεμένων ενισχύσεων έτους 2021 για τη καλλιέργεια κορινθιακής σταφίδας και ρυζιού.

Συγκεκριμένα το ύψος των ενισχύσεων:

  • στον τομέα της καλλιέργειας κορινθιακής σταφίδας, για το έτος ενίσχυσης 2021, καθορίζεται στα 56,1 ευρώ/στρ.
  • στον τομέα της καλλιέργειας ρυζιού, για το έτος ενίσχυσης 2021, καθορίζεται στα 27,056 ευρώ/στρ.