αιγοπροβατα

Συνδεδεμένες: Το ύψος ενίσχυσης για βοοειδή και αιγοπρόβατα

Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στον τομέα της κτηνοτροφίας για το έτος ενίσχυσης 2021, για το Μέτρο 1 (βοοειδή) και το Μέτρο 2 (αιγοπρόβατα) περιλαμβάνει η υπουργική Απόφαση που αναρτήθηκε στη Διαύγεια.

Συγκεκριμένα:

  • για το Μέτρο 1 (βοοειδή) το ύψος ενίσχυσης καθορίζεται στα 187,38 ευρώ ανά ΜΜΖ και
  • για το Μέτρο 2 (αιγοπρόβατα) στα 44,84 ευρώ ανά ζώο.