αιγοπροβατα

Συνδεδεμένη Ενίσχυση: Έως 31 Ιανουαρίου οι διορθώσεις στον αριθμό των αιγοπροβάτων

Την ευκαιρία να αλλάξουν τον τυχόν εσφαλμένο αριθμό αιτούμενων ζώων συνδεδεμένης ενίσχυσης αιγοπροβάτων που δήλωσαν στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2021 έχουν οι κτηνοτρόφοι σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Συγκεκριμένα, σε περίπτωση που κατά την υποβολή της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης 2021 λόγω λανθασμένης εκτίμησης αναφορικά με την τελικά παραδοθείσα ποσότητα γάλακτος στη λήξη του έτους καταχωρήθηκε εσφαλμένος αριθμός αιτούμενων ζώων συνδεδεμένης ενίσχυσης αιγοπροβάτων οι κτηνοτρόφοι θα πρέπει έως 31 Ιανουαρίου 2022 να διορθώσουν τον αριθμό των αιτούμενων ζώων για την:

  • συνδεδεμένη ενίσχυση αιγοπροβάτων στον τομέα του Αιγοπρόβειου κρέατος
  • συνδεδεμένη ενίσχυση αιγοπροβατοτρόφων

Η ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων πραγματοποιείται στην εφαρμογή εδώ.