φασολια-οσπρια

Η συνδεδεμένη ενίσχυση (επιδότηση) για τα όσπρια

του Σπήλιου Καταφυγιώτη, Γεωπόνος Αγροτικής Οικονομίας, MSc

Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης είναι οι γεωργοί, που καλλιεργούν όσπρια που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση (πίνακας 1) σε επιλέξιμες εκτάσεις υπό την προϋπόθεση να χρησιμοποιούν ποικιλίες οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών ή/και στον Κοινό Κατάλογο των Ποικιλιών των Ειδών των Γεωργικών Φυτών.

Πίνακας Επιλέξιμων Ειδών - Πίνακας 1
Πίνακας Επιλέξιμων Ειδών

Οι γεωργοί προκειμένου να τύχουν της ενίσχυσης υποχρεούνται να υποβάλλουν αίτημα λήψης ενίσχυσης. Το αίτημα λήψης της συνδεδεμένης ενίσχυσης οσπρίων για ανθρώπινη κατανάλωση γίνεται σε ειδική θέση του εντύπου της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης ανεξάρτητα αν οι ενδιαφερόμενοι είναι δικαιούχοι ή όχι της βασικής ενίσχυσης.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1307/2013, η συνδεδεμένη στήριξη λαμβάνει τη μορφή ετήσιας ενίσχυσης και χορηγείται εντός καθορισμένων ποσοτικών ορίων και βάσει καθορισμένων εκτάσεων. Η έκταση που καθορίστηκε για την καλλιέργεια οσπρίων για ανθρώπινη κατανάλωση  ανέρχεται σε 165.000 στρέμματα.

Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός:

  • Έτος 2015:  5.000.000 €
  • Έτος 2016: 4.941.136 €
  • Έτος 2017: 4.882.207 €
  • Έτος 2018: 4.828.375 €
  • Έτος 2019: 4.774.548 €
  • Έτος 2020: 4.774.548 €.

Η στήριξη ανά γεωργό καταβάλλεται  σε ετήσια βάση και σύμφωνα με τα εκτάρια που έχει δηλώσει στην ενιαία δήλωση.

Το ακριβές ύψος της ενίσχυσης για κάθε έτος καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και σύμφωνα με το συνολικό αριθμό επιλέξιμων εκταρίων οσπρίων για ανθρώπινη κατανάλωση ανά έτος.

Διαβάστε επίσης:

Άμεσες Ενισχύσεις: Η ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι – Δικαιούχοι και προϋποθέσεις

Συνδεδεμένη ενίσχυση συμπύρηνων ροδάκινων προς χυμοποίηση– Δικαιούχοι