καρυδια4

Συνδεδεμένη ενίσχυση και για τις καλλιέργειες αμυγδαλιάς/φουντουκιάς/καρυδιάς/καστανιάς/φιστικιάς

Άλλη μια νέα συνδεδεμένη ενίσχυση έρχεται να προστεθεί από το 2017 στις ήδη υπάρχουσες, η συνδεδεμένη ενίσχυση στην καλλιέργεια των καρπών με κέλυφος. Η στήριξη θα καταβάλλεται ανά εκτάριο, σε ετήσια βάση έως το 2020.

Ο προϋπολογισμός για το έτος 2017 ανέρχεται στα 4 εκατ. €. Το 2018 ο προϋπολογισμός θα μειωθεί στα 3.956.934 € ενώ για τα έτη 2019 και 2020 ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 3.914.336 € για κάθε έτος.

Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης στην καλλιέργεια των καρπών με κέλυφος είναι οι γεωργοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους παρακάτω όρους επιλεξιμότητας:

  • Καλλιεργούν σε επιλέξιμες εκτάσεις τα φυτικά είδη αμυγδαλιά, φουντουκιά, καρυδιά, καστανιά και φιστικιά (κελυφωτό φιστίκι), για παραγωγή καρπών με κέλυφος.
  • Καλλιεργούν ποικιλίες που είναι εγγεγραμμένες στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών ή/και τον Κοινό Κατάλογο των Ποικιλιών των Ειδών των Γεωργικών Φυτών.

Το ποσό που θα λαμβάνουν οι παραγωγοί καθορίζεται κάθε έτος ξεχωριστά και εξαρτάται από το συνολικό αριθμό επιλέξιμων εκταρίων καρπών με κέλυφος στη χώρα.

Οι γεωργοί προκειμένου να λάβουν την ενίσχυση θα πρέπει να το δηλώσουν σε ειδική θέση στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε.) που υποβάλλουν κάθε χρόνο έως τις 15 Μαΐου (για φέτος έχει δοθεί παράταση έως τις 15 Ιουνίου),  ανεξάρτητα αν είναι δικαιούχοι ή όχι της βασικής ενίσχυσης.