καρυδια4

Συνδεδεμένη ενίσχυση: Μειωμένη σε καρπούς με κέλυφος και μήλα

Στα 9,64 €/στρ. καθορίστηκε με υπουργική απόφαση η συνδεδεμένη στήριξη στον τομέα των καρπών με κέλυφος (αμυγδαλιά, φουντουκιά, καρυδιά, καστανιά και φιστικιά) για το έτος 2019.

Η συνολικά καλλιεργούμενη επιλέξιμη έκταση ξεπέρασε την έκταση αναφοράς των 28.799 εκταρίων με αποτέλεσμα η ενίσχυση να είναι ελάχιστα μειωμένη σε σχέση με πέρυσι.

Υπενθυμίζουμε ότι η συνδεδεμένη ενίσχυση στον τομέα των καρπών με κέλυφος για το έτος 2018 είχε καθοριστεί στα 10,7 €/στρ. ενώ το 2017 ανήλθε στα 12,6 €/στρ.

Μήλα

Μειωμένη σε σχέση με πέρυσι είναι και η συνδεδεμένη ενίσχυση στην καλλιέργεια των μήλων για το έτος 2019.

Συγκεκριμένα, το ποσό ενίσχυσης καθορίστηκε στα 45,44 €/στρ. ενώ η συνολική επιλέξιμη έκταση ανήλθε στα 8.406 εκτάρια.

Υπενθυμίζουμε ότι η συνδεδεμένη στήριξη στην καλλιέργεια μήλων για το έτος ενίσχυσης 2018 είχε καθοριστεί στα 47,1 €/στρ. ενώ το 2017 ήταν 47,7 ευρώ ανά στρέμμα.

Οι πληρωμές αναμένονται το αμέσως επόμενο διάστημα.

Δείτε τις σχετικές Αποφάσεις εδώ (καρποί με κέλυφος) και εδώ (μήλα)