αμυγδαλια

Συνδεδεμένη ενίσχυση: Μειωμένη στους καρπούς με κέλυφος – Σχεδόν σταθερή στα μήλα

Στα 10,7 €/στρ. καθορίστηκε η συνδεδεμένη στήριξη στον τομέα των καρπών με κέλυφος (αμύγδαλα, φουντούκια, καρύδια, κάστανα και φιστίκια) για το έτος 2018.

Η συνολική επιλέξιμη έκταση ανήλθε στα 36.984 εκτάρια και ξεπέρασε την έκταση αναφοράς των 28.799 εκταρίων.

Η ενίσχυση υπολογίζεται διαιρώντας τον προϋπολογισμό του μέτρου για το έτος 2018 με τα επιλέξιμα εκτάρια.

Υπενθυμίζεται ότι η συνδεδεμένη ενίσχυση στον τομέα των καρπών με κέλυφος για το έτος 2017 είχε καθοριστεί στα 12,6 €/στρ.

H πληρωμή της αναμένεται εντός της εβδομάδας.

Μήλα

Στα ίδια σχεδόν επίπεδα με πέρυσι παρέμεινε η συνδεδεμένη ενίσχυση στην καλλιέργεια των μήλων για το έτος 2018.

Συγκεκριμένα, το ποσό ενίσχυσης καθορίστηκε στα 47,1 €/στρ. και η συνολική επιλέξιμη έκταση ανήλθε στα 8.406 εκτάρια.

Υπενθυμίζουμε ότι η συνδεδεμένη στήριξη στην καλλιέργεια μήλων για το έτος ενίσχυσης 2017 είχε καθοριστεί στα 47,7 ευρώ ανά στρέμμα.

H πληρωμή της αναμένεται εντός της εβδομάδας.