ροδακινα

Συνδεδεμένη ενίσχυση: : Μειώθηκε στο μισό η ελάχιστη ποσότητα προς χυμοποίηση συμπύρηνου ροδάκινου

Στο μισό, σε σχέση με την αρχική απόφαση, μειώθηκε η κατ’ ελάχιστο απαιτούμενη ποσότητα συμπύρηνου ροδάκινου που οδηγείται προς χυμοποίηση, κατόπιν τροποποίησης της αρχικής Απόφασης για τον καθορισμό των απαιτήσεων χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης.

Συγκεκριμένα, από το έτος 2019 η κατ’ ελάχιστο απαιτούμενη ποσότητα συμπύρηνου ροδάκινου που οδηγείται προς χυμοποίηση ορίζεται σε 300 κιλά ανά στρέμμα καλλιεργούμενης έκτασης.

Η αναλογία, ποσότητα ανά στρέμμα, υπολογίζεται με βάση το σύνολο των παραδόσεων και το σύνολο των εκτάσεων συμπύρηνου ροδάκινου που δηλώνονται στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης των γεωργών.