Σταφύλια

Συνδεδεμένη ενίσχυση στην κορινθιακή σταφίδα: Αρκετά υψηλότερη από την ενδεικτική τιμή

Καθορίστηκε το ύψος της νέας συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της καλλιέργειας κορινθιακής σταφίδας, για το έτος ενίσχυσης 2017, αυξημένο σε σχέση με την ενδεικτική τιμή λόγω του ότι η επιλέξιμη έκταση υπολείπεται της έκτασης αναφοράς των 14.200 εκταρίων.

Συγκεκριμένα το ποσό της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της καλλιέργειας κορινθιακής σταφίδας, για το έτος ενίσχυσης 2017 καθορίστηκε στα 49,3 ευρώ/στρ..

Υπενθυμίζουμε ότι η ενδεικτική τιμή είχε καθοριστεί στα 35,2 ευρώ/στρέμμα ενώ ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός ο οποίος βαίνει μειούμενος μέχρι και το 2020 (τελευταίο έτος ενίσχυσης) είναι:

  • για το έτος 2017: 5.000.000€,
  • για το έτος 2018: 4.946.168€ και
  • για τα έτη 2019 και 2020: 4.892.920 €.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης κορινθιακής σταφίδας είναι οι γεωργοί που πληρούν τους παρακάτω όρους επιλεξιμότητας:

  • Καλλιεργούν κορινθιακή σταφίδα σε επιλέξιμες εκτάσεις στις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας, Αργολίδας, Ηλείας, Κορινθίας, Μεσσηνίας, Ζακύνθου και Κεφαλληνίας.
  • Παραδίδουν κατ’ ελάχιστο 150 κιλά προϊόντος ξηρής σταφίδας ανά στρέμμα σε εγκεκριμένες μεταποιητικές επιχειρήσεις από 1 Αυγούστου και το αργότερο έως 30 Νοεμβρίου του έτους υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης. Σε περίπτωση που υπάρχουν εξατομικευμένες ζημιές ανά δικαιούχο διαπιστωμένες από τον ΕΛΓΑ δύναται οι ποσότητες αυτές να προσμετρούνται στην συνολική επιλέξιμη ποσότητα.

Οι παραδόσεις στις εγκεκριμένες μεταποιητικές επιχειρήσεις πραγματοποιούνται μέσω των παρακάτω φορέων για τους παραγωγούς μέλη τους:

  • Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και Μορφές Συλλογικής Οργάνωσης.
  • Ομάδες και Οργανώσεις παραγωγών.

Οι γεωργοί οι οποίοι δεν είναι μέλη των ανωτέρω φορέων μπορούν να παραδίδουν :

  • σε αυτούς ως συνεργαζόμενοι
  • απευθείας στις εγκεκριμένες μεταποιητικές επιχειρήσεις

Η ελάχιστη επιλέξιμη έκταση αγροτεμαχίου προς ένταξη στο καθεστώς συνδεδεμένης ενίσχυσης είναι 1 στρέμμα.

Οι ενδιαφερόμενοι γεωργοί θα πρέπει να υποβάλλουν κάθε χρόνο αίτημα λήψης συνδεδεμένης ενίσχυσης. Για το αίτημα λήψης της συνδεδεμένης ενίσχυσης κορινθιακής σταφίδας συμπληρώνεται ειδικό πεδίο του εντύπου της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης ανεξάρτητα αν οι ενδιαφερόμενοι είναι δικαιούχοι ή όχι της βασικής ενίσχυσης.