Ψυχανθή

Συνδεδεμένη ενίσχυση στον τομέα σπόρων σποράς – Τα επιλέξιμα είδη

Τα επιλέξιμα είδη για χορήγηση της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των σπόρων σποράς, στο πλαίσιο των Άμεσων Ενισχύσεων της ΚΑΠ είναι:

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΨΥΧΑΝΘΗ

 • Βισερούλα η πελέκινη
 • Ρεβίθι Κτηνοτροφικό
 • Γαλέγα η ανατολική
 • Ηδύσαρον το στεφανοφόρον (σούλα)
 • Λάθυρος ο ερέβινθος (κτην. λαθούρι)
 • Λωτός ο κερατιοφόρος (λοτός)
 • Λούπινον το λευκόν
 • Λούπινον το στενόφυλλο
 • Λούπινον το κίτρινο
 • Μηδική νόθος στικτή
 • Μηδική η δενδρώδης
 • Μηδική η ακανθώδης
 • Μηδική η ιταλική
 • Μηδική η παράλιος
 • Μηδική η λυκίσκη
 • Μηδική η σφαιρόκαρπος
 • Μηδική η πολύμορφη
 • Μηδική η ρικνή
 • Μηδική η ήμερος
 • Μηδική η πινακοειδής
 • Μηδική βαρελωτή
 • Μελίλωτος
 • Ονοβρυχίδα
 • Ορνιθόπους ο πεπλατυσμένος
 • Ορνιθόπους ο βρώσιμος
 • Πίσον το κτηνοτροφικό (μπιζέλι)
 • Τριφύλλι το αλεξανδρινόν
 • Τριφύλλι το χαμαικέρασο
 • Τριφύλλι το αδενικό
 • Τριφύλλι το ροδόχρουν
 • Τριφύλλι το νόθο
 • Τριφύλλι το σαρκόχρουν
 • Τριφύλλι το μαροκινό
 • Τριφύλλι Balansa
 • Τριφύλλιον το λειμώνιον (κόκκινο τριφύλλι)
 • Τριφύλλι το έρπον
 • Τριφύλλι το περσικό (τριφύλλι Περσίας)
 • Τριφύλλι Squarrose
 • Τριφύλλι το υπόγειο
 • Τριφύλλι το κυστώδες
 • Τριγωνέλλα η ελληνική (μοσχοσίταρο)
 • Βίκος ο ιώδης
 • Ρόβη
 • Κουκιά
 • Βίκος ο ουγγρικός
 • Βίκος ο κοινός
 • Βίκος ο τριχωτός (αγριοβίκος)

ΟΣΠΡΙΑ

 • Φακή
 • Ρεβίθι
 • Κουκί Βρώσιμο
 • Λαθούρι Βρώσιμο
 • Λαθούρι ΄Ωχρος
 • Λαθούρι Κλυμένο
 • Φασόλια Κοινά
 • Φασόλια Γίγαντες
 • Φασόλια Μαυρομάτικα

ΕΛΑΙΟΥΧΑ−ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ

 • Σόγια