προβατα-κτηνοτροφια

Συνδεδεμένη ενίσχυση στον τομέα της κτηνοτροφίας: Νέα μείωση στα βοοειδή, μικρή αύξηση στα αιγοπρόβατα

Συνεχίστηκε και φέτος η μείωση του ποσού της συνδεδεμένης στήριξης στον τομέα της κτηνοτροφίας στα βοοειδή.

Ειδικότερα, το ποσό της ενίσχυσης για το έτος 2019 στα βοοειδή καθορίστηκε στα 240,52 € ανά ΜΜΖ (Μονάδα Μεγάλου Ζώου).

Το έτος 2018 οι κτηνοτρόφοι είχαν λάβει το ποσό των 248 €, ενώ τα έτη 2017 και 2016 τα ποσά ήταν 295 € και 300 € αντίστοιχα.

Αντίθετα, το ποσό της συνδεδεμένης στήριξης στα αιγοπρόβατα σημείωσε μικρή αύξηση. Συγκεκριμένα, φέτος οι κτηνοτρόφοι θα λάβουν 47,7 ευρώ ανά αιγοπρόβατο, όταν για το έτος ενίσχυσης 2018 είχαν λάβει 46 € ανά αιγοπρόβατο.

Οι παραπάνω ενισχύσεις αφορούν τις περιπτώσεις κτηνοτρόφων Ειδικών Δικαιωμάτων, οι οποίοι και διατηρούν σε μόνιμη βάση σταβλισμένα τα ζώα τους.

Η πίστωση της ενίσχυσης στους λογαριασμούς των δικαιούχων αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 15 Μαΐου.