νεοι-αγροτες-ροδακινα

Συνδεδεμένη ενίσχυση συμπύρηνων ροδάκινων προς χυμοποίηση– Δικαιούχοι

του Σπήλιου Καταφυγιώτη, Γεωπόνος Αγροτικής Οικονομίας, MSc

Δικαιούχοι της προαιρετικής συνδεδεμένης στήριξης για τα συμπύρηνα ροδάκινα προς χυμοποίηση είναι οι γεωργοί που:

1. Παραδίδουν για χυμοποίηση από 1η Ιουνίου έως και 1η Νοεμβρίου κάθε έτους κατ’ ελάχιστο 6 τόνους συμπύρηνο ροδάκινο ανά εκτάριο καλλιεργούμενης έκτασης.

2. Οι παραδόσεις στις μεταποιητικές επιχειρήσεις πραγματοποιούνται υποχρεωτικά μέσω ενός και μόνον από τους παρακάτω «φορείς»:
α) Συλλογικές Αγροτικές Οργανώσεις (ΣΑΟ)
β) Οργανώσεις παραγωγών.

Επισημαίνεται ότι γεωργοί οι οποίοι δεν είναι μέλη των ανωτέρω φορέων μπορούν να παραδίδουν σε αυτούς ως συνεργαζόμενοι.

3. Η ελάχιστη επιλέξιμη έκταση αγροτεμαχίου προς ένταξη στο καθεστώς συνδεδεμένης ενίσχυσης είναι 0,1 εκτάρια.

Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός της περιόδου 2015-2020 ανέρχεται στα 17,3 εκατ. €.

Αναλυτικότερα για κάθε έτος:

2015:  3.000.000€,

2016:  2.964.682€,

2017: 2.929.324€,

2018: 2.897.025€,

2019: 2.864.729€

2020: 2.864.729€.

Η έκταση αναφοράς σε επίπεδο χώρας είναι 17.700 εκτάρια.

Το ακριβές ύψος της ενίσχυσης για κάθε έτος καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Υποχρεώσεις δικαιούχων

Οι γεωργοί προκειμένου να τύχουν της ενίσχυσης θα πρέπει:

1. Να υποβάλλουν αίτημα λήψης συνδεδεμένης ενίσχυσης. Το αίτημα γίνεται σε ειδική θέση του εντύπου της ενιαίας δήλωσης καλλιέργειας – ενιαίας αίτησης ενίσχυσης ανεξάρτητα αν οι ενδιαφερόμενοι είναι δικαιούχοι ή όχι της βασικής ενίσχυσης.

2. Να υποβάλλουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ συνημμένα με την ενιαία αίτηση ενίσχυσης τα επίσημα παραστατικά που απαιτούνται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και να διατηρούν τουλάχιστον για 2 έτη τα επίσημα παραστατικά τα οποία τεκμηριώνουν την παράδοση της πρώτης ύλης στις μεταποιητικές επιχειρήσεις και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία.

3. Να τηρούν στο σύνολο της εκμετάλλευσής τους τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης και την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση.