βαμβακι

Συνδεδεμένη ενίσχυση | Βαμβάκι: Μειωμένη κατά 30% η ελάχιστη στρεμματική απόδοση

Τη μείωση της ελάχιστης στρεμματικής απόδοσης για τη χορήγηση συνδεδεμένης ενίσχυσης στο βαμβάκι αποφάσισε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Συγκεκριμένα, για την καλλιεργητική περίοδο 2020 στο βαμβάκι, η ελάχιστη στρεμματική απόδοση για τη χορήγηση συνδεδεμένης ενίσχυσης μειώνεται κατά 30%.