ντοματα

Συνδεδεμένη ενίσχυση βιομηχανικής τομάτας: Μείωση στην ελάχιστη ποσότητα απόδοσης

Με τροποποίηση της Απόφασης σχετικά με τον καθορισμό των λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας αλλάζει κατά περίπτωση η ελάχιστη ποσότητα παράδοσης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με νέα προσθήκη στην παραπάνω Απόφαση, η ελάχιστη απόδοση των 50 τόνων βιομηχανικής τομάτας ανά εκτάριο καλλιεργούμενης έκτασης δύναται να μειωθεί εφόσον υπάρχουν λόγοι εξαιρετικών περιστάσεων και αυτές επιβεβαιωθούν από τους αρμόδιους φορείς.

Η εν λόγω προσθήκη ισχύει από το έτος αιτήσεων 2018.