ζαχαροτευτλα

Συνδεδεμένη ενίσχυση: Ξεμπλοκάρει η πληρωμή των τευτλοπαραγωγών

Για την πληρωμή της συνδεδεμένης ενίσχυσης στους τευτλοπαραγωγούς διαβεβαιώνει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η απόφαση αίρει υποχρεώσεις των τευτλοπαραγωγών που απορρέουν από υπουργική απόφαση, δίνοντάς τους έτσι τη δυνατότητα να μην ακολουθήσουν για το έτος 2019 τα όσα σχετικά προβλέπονται και  αφορούν τις υποχρεώσεις της ΕΒΖ προς αυτούς, εξαιτίας «γεγονότων εξαιρετικής περίστασης».

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με όσα ορίζει η εγκύκλιος για την εφαρμογή των συνδεδεμένων ενισχύσεων η Ε.Β.Ζ. οφείλει:

  • Να υπογράφει συμβάσεις καλλιέργειας τεύτλων και παράδοσης του προϊόντος με τους τευτλοπαραγωγούς μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης.
  • Να καταχωρεί στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ τα αναλυτικά στοιχεία των τευτλοπαραγωγών που παρέδωσαν το προϊόν(ατομικές καταχωρήσεις ή εισαγωγή αρχείου).
  • Να τηρεί αρχείο όλων των απαραίτητων παραστατικών τα οποία απαιτούνται για τους οποιοδήποτε διοικητικούς ή λογιστικούς ελέγχους.
  • Να διευκολύνει τις αρμόδιες υπηρεσίες κατά την πραγματοποίηση των ελέγχων.
  • Να διενεργεί τους απαραίτητους ελέγχους για την πιστοποίηση της καλλιέργειας και να αποστέλλει στον ΟΠΕΚΕΠΕ σχετική βεβαίωση εντός ενός μήνα από την ολοκλήρωση των παραδόσεων.

Δείτε τα ποσά της συνδεδεμένης ενίσχυσης στα ζαχαρότευτλα τα προηγούμενα χρόνια εδώ.

Βρείτε τη σχετική εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ εδώ.