χρηματα

Συνδεδεμένη ενίσχυση ζαχαρότευτλων: Πληρώθηκαν 335 παραγωγοί

335 παραγωγοί ζαχαρότευτλων έλαβαν σήμερα τη συνδεδεμένη ενίσχυση ζαχαρότευτλων συνολικού ποσού περίπου 886 χιλιάδων ευρώ.

Η φετινή τιμή της ενίσχυσης ανέρχεται σε 79 ευρώ/στρέμμα.

14 παραγωγοί δεν εντάχθηκαν στη σημερινή παρτίδα πληρωμής για διάφορους λόγους.

Δείτε το ποσό της συνδεδεμένης ενίσχυσης ζαχαρότευτλων όπως είχε διαμορφωθεί τα προηγούμενα τρία έτη εδώ.