χρηματα

Συνδεδεμένη σπόρων προς σπορά: Νέα μείωση της τελευταίας στιγμής στο ποσό ενίσχυσης

Σήμερα ο ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε στη πληρωμή των συνδεδεμένων ενισχύσεων που εκκρεμούσαν για τις αιτήσεις του 2017.

Στην περίπτωση των συνδεδεμένων ενισχύσεων για την καλλιέργεια σπόρων προς σπορά και παρά την πρόσφατη απόφαση του ΥΠΑΑΤ που καθόριζε το ποσό της ενίσχυσης στα 31,26 ευρώ/στρ., οι δικαιούχοι παραγωγοί θα βρουν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς λιγότερα χρήματα από όσα έχουν υπολογίσει.

Kατά την επεξεργασία της πληρωμής των συνδεδεμένων ενισχύσεων για την καλλιέργεια σπόρων προς σπορά παρατηρήθηκε, σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, υπέρβαση της επιλέξιμης έκτασης προς ενίσχυση και ως εκ τούτου εφαρμόστηκε γραμμική μείωση της ήδη καθορισθείσας τιμής προς αποφυγή υπέρβασης του δημοσιονομικού ορίου.

Υπενθυμίζουμε ότι η συνδεδεμένη ενίσχυση για το έτος 2016 ήταν στα 43,9 ευρώ/στρ., ενώ το έτος 2015 ανέρχονταν στα 70 €/στρ.

Η υπέρβαση της επιλέξιμης έκτασης οφείλεται σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην αύξηση των επιλέξιμων εκτάσεων λόγω:

  • έγκρισης αιτημάτων ανωτέρας βίας,
  • ενσωμάτωσης των πορισμάτων του ΕΛΓΑ για περιπτώσεις φυσικών καταστροφών που επηρέασαν σημαντικά τη γεωργική παραγωγή και
  • συνυπολογισμού εκτάσεων που καλλιεργήθηκαν με αγορά σπόρων προηγούμενων ετών (πολυετείς καλλιέργειες)