μελισσα

Συνέδριο για την υγεία των μελισσών και τη συνεργασία μελισσοκόμων – γεωργών

Συνέδριο για την υγεία των μελισσών διοργανώνει στο Παρίσι στις 9 Δεκεμβρίου 2019 η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA).

Το συνέδριο απευθύνεται στο ευρύ κοινό, συμπεριλαμβανομένων των μελισσοκόμων, ερευνητών, των υπευθύνων για τη λήψη αποφάσεων, εκπροσώπους της βιομηχανίας και οργανώσεων καταναλωτών.

Τα θέματα συζήτησης περιλαμβάνουν:

  • Μεθοδολογίες για την αξιολόγηση κινδύνων και την έγκριση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην ΕΕ.
  • Παρακολούθηση προγραμμάτων για την αξιολόγηση της υγείας των μελισσών.
  • Μοντελοποίηση για την υποστήριξη ολιστικών εκτιμήσεων κινδύνου για την υγεία των μελισσών.

Τέλος η συζήτηση στρογγυλής τραπέζης θα έχει θέμα τη βιώσιμη μελισσοκομία – γεωργία και τη  στενότερη συνεργασία μεταξύ μελισσοκόμων και γεωργών.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή στο Συνέδριο εδώ.