μικροβια-εργαστηριο

6o Συνέδριο Μικροβιόκοσμου 2015

3-5 Απριλίου 2015 – H Επιστημονική Εταιρεία ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΟΣΜΟΣ διοργανώνει το 6ο Συνέδριό της στο Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών (Βασ. Κωνσταντίνου 48, 116 35 Αθήνα), στις 3-5 Απριλίου 2015.

Το Συνέδριο είναι ανοικτό σε όλες τις θεματολογίες που καλύπτουν τους σκοπούς της Εταιρείας, δηλαδή τη μελέτη και αξιοποίηση μικροοργανισμών στη Γεωργία, Ενέργεια, Περιβάλλον, Τρόφιμα, Πολιτισμό, Βιοτεχνολογία και Βιοπληροφορική, και Νέες Τεχνολογίες.

Στις ενότητες που έχουν διαμορφωθεί περιλαμβάνονται όλες οι δραστηριότητες σε βασική και εφαρμοσμένη έρευνα με μικροοργανισμούς. Mια σειρά από διακεκριμένους επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα παρουσιάσουν όχι μόνον τις ερευνητικές τους δραστηριότητες αλλά και την οπτική-προσέγισή τους σε καίριους τομείς της σύγχρονης έρευνας των μικροοργανισμών.

Για εγγραφές εδώ