γεωργια

Συνέδριο: Ο ρόλος της Ελληνικής Γεωργίας στην ανασυγκρότηση της χώρας

23 Μαΐου 2018 – Σε επίπεδο πρωτογενούς τομέα, το βασικό ερώτημα που θα τεθεί τη μεταμνημονιακή εποχή είναι: ποια η θέση της αγροτικής δραστηριότητας στο νέο πλαίσιο της Ελλάδας;

Φορολογικό, ασφαλιστικό, κόστος παραγωγής, μικρός κλήρος, νέες μορφές οργάνωσης, κλιματολογικές αλλαγές, νέες καλλιέργειες, γεωργία ακριβείας, καλές πρακτικές, αειφορία, έρευνα και ανάπτυξη, επενδυτικοί σχεδιασμοί, άμεσες ενισχύσεις, επιδοτήσεις, δανεισμός είναι οι όροι που διαμορφώνουν την καθημερινότητα του Έλληνα παραγωγού, ο οποίος καλείται να «καλλιεργήσει» την εγχώρια ανάπτυξη λαμβάνοντας υπόψη την πραγματική δυναμική που εμφανίζει σήμερα ο πρωτογενής κλάδος και τις προϋποθέσεις με τις οποίες μπορεί η εγχώρια αγροτική παραγωγή να αποδώσει τα βέλτιστα.

Το 3ο Αγροτικό Συνέδριο της Ναυτεμπορικής με τίτλο:

«Ο ρόλος της Ελληνικής Γεωργίας στην ανασυγκρότηση της χώρας»

που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 23 Μαΐου 2018, ώρα: 9.00 στο Divani Caravel Hotel στην Αθήνα, θα προσεγγίσει με σφαιρική οπτική τα θεσμικά, οργανωτικά, διαχειριστικά και στρατηγικά θέματα του αγροτικού κλάδου στις νέες συνθήκες με εκπροσώπους της πολιτικής ηγεσίας, θεσμικών και ακαδημαϊκών φορέων, στελεχών του δευτερογενούς τομέα, συνεταιριστικών οργανώσεων, πιστωτικών ιδρυμάτων που θα διαβλέψουν ευκαιρίες ή δυσκολίες και θα υποδείξουν προτάσεις.

Το συνέδριο θα διεξαχθεί σε 4 ενότητες:

  • Ενότητα 1 : Το θεσμικό περιβάλλον
  • Ενότητα 2 : Ζωική και φυτική παραγωγή: Ευκαιρίες και προοπτικές
  • Ενότητα 3 : Αγροδιατροφική επιχειρηματικότητα
  • Ενότητα 4 : Καινοτομία στην ελληνική γεωργία

Δείτε το Πρόγραμμα του Συνεδρίου εδώ

Οι ομιλητές του Συνεδρίου εδώ.

Για Δηλώσεις Συμμετοχής εδώ

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ.: 210-5198280