Συνεχής αύξηση στις τιμές των τροφίμων – Έντονες διακυμάνσεις στις τιμές παραγωγού

Αυξητική τάση στις τιμές των τροφίμων σε επίπεδο καταναλωτή δείχνουν ξεκάθαρα τα στοιχεία της Ε.Ε. από το 2000 έως και σήμερα.

Αντίθετα, όπως χαρακτηριστικά φαίνεται στα παρακάτω διαγράμματα οι τιμές παραγωγού τόσο στη φυτική όσο και στη ζωική παραγωγή παρουσιάζουν έντονες διακυμάνσεις.

Σιτηρά/Δημητριακά

Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνεται η μικρή μεν αλλά αυξητική τάση στις τιμές του ψωμιού και των προϊόντων με βάση τα δημητριακά την περίοδο 2000 έως σήμερα.

Όσον αφορά τις τιμές παραγωγού στο σκληρό σιτάρι αυτές χαρακτηρίζονται από δυο περιόδους μεγάλης διακύμανσης (2008-2009, 2015-2016).

Εξέλιξη των τιμών στον τομέα των σιτηρών/δημητριακών από το έτος 2000 (Έτος βάσης:2000)

Κρέας

Σημαντική αύξηση έχει σημειωθεί στις τιμές καταναλωτή για τα προϊόντα κρέατος, αποτέλεσμα που οφείλεται κυρίως στην αύξηση της ζήτησης.

Σε επίπεδο παραγωγού, οι τιμές στο βόειο κρέας και το κοτόπουλο φαίνεται ότι την τελευταία πενταετία ακολουθούν μια σταθερή πορεία, σε αντίθεση με τις τιμές στον τομέα του χοιρινού κρέατος όπου παρατηρείται έντονη διακύμανση των τιμών.

Εξέλιξη των τιμών στον τομέα του κρέατος από το έτος 2000 (Έτος βάσης:2000)

Γάλα

Στις τιμές γάλακτος σε επίπεδο παραγωγού φαίνεται να ασκούνται έντονες πιέσεις ενώ στις τιμές βουτύρου παρατηρούνται έντονες διακυμάνσεις.

Εξέλιξη των τιμών στον τομέα γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων από το έτος 2000 (Έτος βάσης:2000)

SMP: Γάλα αποβουτυρωμένο σε σκόνη
WMP: Πλήρες γάλα σε σκόνη