επιτροπη-εε-ευρωπη

Σύσταση ομάδας εμπειρογνωμόνων για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Αφρικής

Μια νέα ομάδα εμπειρογνωμόνων που θα παρέχει συμβουλές και κατευθύνσεις για το πως ο αγροδιατροφικός τομέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ενισχύσει μια βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη της Αφρικής, θα συστήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή .

Το πρώτο βήμα για τη δημιουργία της ομάδας είναι η πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την επιλογή των μελών, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 23 Μαρτίου 2018.

Η ομάδα θα αποτελείται από 11 μέλη, τα οποία θα πρέπει να είναι επιστήμονες με εμπειρία στον τομέα της γεωργίας, της γεωργικής βιομηχανίας, του εμπορίου, της αναπτυξιακής πολιτικής ή των θεμάτων που σχετίζονται με τη μετανάστευση και με γνώση του αγροδιατροφικού τομέα στην Αφρική.

Η ομάδα θα συνεδριάσει τέσσερις έως έξι φορές στις Βρυξέλλες μέσα στο 2018 και μεταξύ άλλων θα εξετάσει τρόπους μετάδοσης των γνώσεων και της τεχνογνωσίας στις αφρικανικές αγροτικές περιοχές. Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο με τον οποίο θα υποστηριχθεί καλύτερα η νεολαία στον τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής στην Αφρική.