γεωργια

Συστήματα ποιότητας | Δράση 3.1: Νέα έκδοση της εγκυκλίου για τροποποιήσεις – μεταβιβάσεις

Τη 2η έκδοση της Εγκυκλίου Τροποποιήσεων-Μεταβιβάσεων για τις ενταγμένες πράξεις της 1ης Πρόσκλησης της δράσης 3.1.1 του ΠΑΑ 2014-2022 «Στήριξη για νέα συμμετοχή σε ενωσιακά συστήματα ποιότητας» ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η νέα ενότητα αφορά ειδικά στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας που συνέβησαν μετά την ολοκλήρωση του έτους υλοποίησης, αλλά πριν από την υποβολή της αντίστοιχης αίτησης πληρωμής από τον ενταγμένο δικαιούχο, επομένως απαιτείται να προηγηθεί μεταβίβαση της πράξης προς έναν από τους κληρονόμους του παλιού δικαιούχου προκειμένου αυτός να προβεί σε υποβολή αίτησης πληρωμής (βάσει κληρονομικού δικαιώματος) αντί του θανόντα.

Η νέα απόφαση περιλαμβάνει αναλυτικές οδηγίες για την υποβολή αιτημάτων τροποποίησης από τους ενδιαφερόμενους κληρονόμους.