γεωργια

Συστήματα ποιότητας – Δράση 3.1.1: Σημαντική τροποποίηση στην υποβολή αιτήσεων πληρωμής

Ένα πολύπλοκο σύστημα υποβολής αιτήσεων πληρωμής και πλήθος δικαιολογητικών έχουν να αντιμετωπίσουν οι παραγωγοί που είχαν ενταχθεί στο υπομέτρο 3.1 «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας» του ΠΑΑ 2014-2022 (Δράση 3.1.1)».

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων πληρωμής γίνεται ακόμα πιο δύσκολη εξαιτίας της μεγάλης καθυστέρησης ολοκλήρωσης της συγκεκριμένης δράσης, με αποτέλεσμα οι παραγωγοί να πρέπει να αναζητούν τιμολόγια και διάφορα παραστατικά και αποδεικτικά σε βάθος τριετίας.

Σημαντική τροποποίηση

Με ανακοίνωση της αρμόδιας υπηρεσίας του ΥπΑΑΤ θα γίνονται δεκτές χωρίς τροποποίηση αλλαγές δραστηριοτήτων (προσθήκες νέων προϊόντων) που προέρχονται από την ίδια ομάδα καλλιεργειών με τα εγκεκριμένα προϊόντα (συγκεκριμένα, αλλαγές δραστηριοτήτων εντός της ομάδας των αροτραίων καλλιεργειών, εντός της ομάδας των κηπευτικών και εντός της ομάδας των αρωματικών – φαρμακευτικών φυτών), καθώς και αποκλίσεις μεταξύ εγκεκριμένων και πιστοποιημένων δραστηριοτήτων όπου η περιγραφή των εγκεκριμένων δραστηριοτήτων είναι μια δραστηριότητα ή μια ομάδα ποικιλιών ή προϊόντων που συμπεριλαμβάνουν ή που συνδέονται άμεσα με τα προϊόντα που πιστοποιήθηκαν κατά το έτος υλοποίησης.