τρακερ-μηχανηματα-γεωργια

Σχέδια Βελτίωσης: 5η τροποποίηση της αρχικής Απόφασης

Νέες τροποποιήσεις σε αρκετά άρθρα της αρχικής Απόφασης που αφορά την πρόσκληση για τις Δράσεις 4.1.1 και 4.1.3 (Σχέδια Βελτίωσης) φέρνει νέα τροποποίηση.

Αυτή είναι η 5η τροποποίηση της αρχικής Απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 2639/2018(Β ́1250), υπ’ αριθμ. 3885/2018 (Β’ 1688), υπ’ αριθμ. 9901/2018 (Β ́5090) και υπ’ αριθμ. 4643/2019 (Β ́2862) όμοιες αποφάσεις.

Δείτε τα άρθρα που τροποποιούνται εδώ.