τρακτερ

Σχέδια Βελτίωσης | Δράση 4.1.5: Έως και 80% το ποσοστό ενίσχυσης για τους γεωργούς των μικρών νησιών του Αιγαίου

Οι επαγγελματίες γεωργοί των νησιών του Αιγαίου με πληθυσμό έως 3.100 κατοίκους θα χρηματοδοτηθούν με το μεγαλύτερο ποσοστό ενίσχυσης, 75% έως 80%, για την υλοποίηση επενδύσεων στις γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις μέσω της Δράσης 4.1.5 (Σχέδια Βελτίωσης).

Για τα μικρά νησιά του Αιγαίου με πληθυσμό άνω του 3.100 κατοίκους το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο εξίσου υψηλό ποσοστό, 70%.

Για τις υπόλοιπες Περιφέρειες, με εξαίρεση την Αττική, το ποσοστό χρηματοδότησης μπορεί να φτάσει έως 60% για τους νέους γεωργούς ή τους γεωργούς σε ορεινές περιοχές.

Αναλυτικά όλα τα ποσοστά ενίσχυσης στον παρακάτω πίνακα: 

Διαβάστε επίσης:

Σχέδια Βελτίωσης | Δράση 4.1.5: Τα ποσά ανά Περιφέρεια

Σχέδια Βελτίωσης | Δράση 4.1.5: Ποιοι αγρότες είναι δικαιούχοι | Φυσικά Πρόσωπα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Δράση χρηματοδότησης 4.1.5 | Σχέδια Βελτίωσης και τη διαδικασία υποβολής της Αίτησης Ενίσχυσης επικοινωνήστε στα τηλ. 211- 2158960, 6977890474 ή στο email:  info@ellinikigeorgia.gr