αγροτης

Σχέδια Βελτίωσης | Δράση 4.1.5: Ποιοι αγρότες είναι δικαιούχοι | Φυσικά Πρόσωπα

Τη δυνατότητα να ενισχυθούν από 40% έως και 80% για την αγορά γης, κτιρίων, μηχανολογικού εξοπλισμού, μηχανημάτων, εγκατάσταση φυτειών, επενδύσεις που συμβάλουν στην αξιοποίηση ΑΠΕ, θα έχουν οι επαγγελματίες αγρότες και οι νέοι γεωργοί (νεοεισερχόμενοι) μέσω της νέας Δράσης 4.1.5 | Σχέδια Βελτίωσης.

Δικαιούχοι της δράσης μπορούν να κριθούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εμπορικού δικαίου, κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων, εφόσον κατά την υποβολή του αιτήματος στήριξης πληρούνται κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Ειδικά για την περίπτωση φυσικών προσώπων θα πρέπει:

  • Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 63ο έτος της ηλικίας τους.
  • Να έχουν υποβάλλει παραδεκτή Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης για το έτος 2022.
  • Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι.
  • Να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως επαγγελματίες αγρότες ή να είναι νέοι γεωργοί του υπομέτρου 6.1 για τους οποίους δεν έχουν περάσει τέσσερα έτη από την απόφαση ένταξής τους στο μέτρο. Επίσης, είναι επιλέξιμοι οι νεοεισερχόμενοι επαγγελματίες αγρότες που υπέβαλαν αίτηση στήριξης στο μέτρο 6.1, οι αιτήσεις τους κρίθηκαν επιλέξιμες αλλά δεν καλύπτονταν από το περιφερειακό όριο πίστωσης.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης, τα δικαιολογητικά καθώς και το επενδυτικό σχέδιο υποβάλλονται ηλεκτρονικά κατά το διάστημα από 15/3/2023 έως 16/5/2023 και ώρα 13:00.

Διαβάστε επίσης: Σχέδια Βελτίωσης | Δράση 4.1.5: Τα ποσά ανά Περιφέρεια

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Δράση χρηματοδότησης 4.1.5 | Σχέδια Βελτίωσης και τη διαδικασία υποβολής της Αίτησης Ενίσχυσης επικοινωνήστε στα τηλ. 211- 2158960, 6977890474 ή στο email:  info@ellinikigeorgia.gr